Pembekalan PKL 2023

Prodi Fisika sedang melangsungkan Pembekalan PKL untuk mahasiswa angkatan 2021 pada hari Rabu, 22 November 2023 di Auditorium Fakultas Sains dan Teknologi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Acara dipaparkan langsung oleh bapak Dr. Imam Tazi, M.Si selaku Kaprodi Fisika dan didampingi oleh ibu Utiya Hikmah, M.Si selaku koordinator PKL Prodi dan ibu Wiwis Sasmitaninghidayah, M.Si selaku koordinator Program MBKM Prodi Fisika.